Letölthető anyagok, linkek

Kérelmek

Tanúsítási kérelem eIDAS rendelet szerinti bizalmi szolgáltatás tanúsítására  Link>>

Tanúsítási kérelem Elektronikus aláírási termékek és rendszerek tanúsítására  Link>>

Tanúsítási kérelem Biztonságos informatikai (IT) termékek és rendszerek tanúsítására  Link>>

Tanúsítási kérelem Digitális archiválást végző szoftverek és alkalmazások tanúsítására Link>>

Tanúsítási kérelem Papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolatot készítő rendszerek tanúsítására Link>>

Tanúsítási kérelem Közfeladatot ellátó szervezet iratkezelési szoftverek tanúsítására tanúsítására Link>>

Tanúsítási kérelem Rádiós eszközök RED direktíva szerinti tanúsítására Link>>

Tanusítási sémák

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE (2014. július 23.) szerinti bizalmi szolgáltatások tanúsítására:

MATRIX_TS-1 Tanúsítási séma

Biztonságos informatikai (IT) termékek és rendszerek tanúsítására:

MATRIX_TS-2 Tanúsítási séma

Közfeladatot ellátó szervezeteknél alkalmazható iratkezelési szoftverek tanúsítására:

MATRIX_TS-3 Tanúsítási séma