A Matrix Vizsgáló, Ellenőrző és Tanusító Kft-ről röviden

A Matrix Vizsgáló, Ellenőrző és Tanusító Kft. 2000-ben alakult azzal a céllal, hogy független, harmadik félként végzett terméktanúsítási, megfelelőségértékelési és tanácsadási tevékenységével hozzájáruljon a piacon lévő termékek és szolgáltatások minőségének garantálásához, ezzel biztosítva azok fogyasztóinak és felhasználóinak elégedettségét, illetve biztonságát. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által jóváhagyott és a tanúsító szervezetekre vonatkozó MSZ/IEC ISO 17065 nemzetközi szabványnak megfelelő cégként, a magyar és nemzetközi terméktanúsításra vonatkozó követelményeknek és szabályoknak megfelelő szigorú minőségbiztosítási rendszer és szabályozott belső eljárási rend működtetésével dolgozunk. Több területen pedig miniszteri kijelölés alapján végezzük tanúsítói tevékenységünket. A közelmúltban megkezdett vállalkozásfejlesztési törekvéseink részeként, a belső folyamataink optimalizálása mellett, a nemzetközi tevékenységünk bővítését, illetve az új tanúsítási területekre való belépést is célként tűztük ki.

Valószínűleg már többször is találkozott egy Magyar Telekom, Telenor, Vodafone telefonszámlán, vagy egy rádió és távközlési berendezésen védjegyünkkel. Ez a védjegy mindig garancia a minőségre.

 

A MATRIX Kft. magyar magánszemélyek által alapított cég, melynek főtevékenysége a megfelelőség-tanúsítás több különböző szakterületen. Közel 20 éves tapasztalattal végezzük tevékenységünket.

A megfelelőség minden esetben egy előre meghatározott követelményrendszernek történő megfelelést jelent, ahol a normatívák (vagyis a követelmények) lehetnek jogszabályok, szabványok, szerződések, üzletszabályzatok, tájékoztató kiadványok, illetve bármilyen írásban rögzített elvárás, melyekkel a megbízó szembe szeretné állítani szolgáltatását vagy termékét.

Jelenlegi szakterületeink:

Távközlési szolgáltatások,

Elektronikus aláírási termékek és Bizalmi szolgáltatások (EIDAS),

Rádió- és távközlő végberendezések RED direktíva,

Iratkezelési szoftverek

Casino IT biztonság.

Akkreditációinkat itt  »»  és kijelöléseinket itt  »» tekintheti meg 

A MATRIX Kft. által biztosított feltételek

  • Független(a hazai és EU normatíváknak megfelelően) a hírközlési hatóságtól és a minisztériumoktól;
  • Független a szolgáltatóktól, gyártóktól, forgalmazóktól és tanácsadóktól;
  • A megbízóra optimalizált, testreszabott tanúsítási folyamatot dolgoz ki;
  • Magasan képzett és gyakorlott szakembereket alkalmaz.

 

Mi is az a Tanúsítás?

A kiállított Tanúsítvány miniszteri kijelöléssel rendelkező, független szakértő államilag és hatóságilag elfogadott igazolása.

A Tanúsítvány független fél által nyilvánosságra hozott igazolás és referencia a szolgáltató/gyártó oldalán a fogyasztóvédelmi fórumok felé, a tipikus felhasználói panaszok kezelésénél. A hatósági kivizsgálások ezért – megbízónk számára kedvező módon  meggyorsíthatóak.

Közösen nyújtott szolgáltatások esetén a társszolgáltatók közötti kapcsolat (pl. az elszámolás) elemeiről szóló Tanúsítvány (mint független szakértői igazolás) megalapozó összetevője lehet a kiegyensúlyozott együttműködésnek.

Garanciát nyújt a felhasználóknak, ügyfeleknek, előfizetőknek, hogy az adott szolgáltatás és/vagy berendezés megfelel a jogszabályi előírásoknak, szabványoknak valamint szolgáltatások esetén a szerződésekben foglalt követelményeknek. Ezt a hivatalosan is deklarált, legmagasabb színvonalú garanciát valós értékként érzékeltetve, a gyártó vagy szolgáltató megkönnyítheti ügyfelei választását, versenyelőnyt szerezve ezzel.
(A megfelelőség-tanúsítás tárgya nem az ISO rendszer szerinti szabályozottsági szint, hanem a folyamatok, termék helyessége.)

A MATRIX regisztrált védjegyét feltüntetve, differenciálhatja a terméket/szolgáltatást a versenytársakétól.

 A szolgáltatóknál végzett tanúsítási munka eredményeként a vállalat új képet kaphat saját működési folyamatairól, amely segítséget jelent tevékenységének még hatékonyabbá tételében. A MATRIX javaslatai és észrevételei kapcsán a termék/szolgáltatás minősége javítható, az anomáliák és gyenge hatásfokú eljárások feltárásával cégünk elősegíti ügyfeleink szolgáltatási portfoliójának hatékonyság-növelését.

Mivel cégünk nemzetközi minőségbiztosítási rendszereken alapuló vizsgálati eljárásokat és kritériumokat alkalmaz, a Tanúsítvány megszerzése ügyfeleinket hatékonyan segíti abban, hogy a hazai és nemzetközi piacon egyaránt előnyre tegyenek szert.

Szakértői véleményezés

A szakértői véleményezés a termék beszerzőjének vagy szolgáltatás igénybevevőjének, egyszeri minőség-meghatározáson alapuló tájékoztatása.

Szolgáltatók esetén a működési folyamatokat és alfolyamatokat, folyamathatárokat és folyamatgazdákat feltérképezzük, a biztonságtechnikailag és/vagy megbízhatóság szempontjából veszélyeztetett, gyenge hatásfokú pontokat és anomáliákat felderítjük.

A feltérképezett működést alapul véve a folyamatok optimalizálhatóak, növekedhet a megrendelő szolgáltatás-porfóliójának hatékonysága.

A szakértői véleményezés egy esetleges tanúsítás előkészítése lehet (a tanúsíthatóságot akadályozó tényezők megjelölése, javaslatok ezek elhárítására).